• รอกโซ่ไฟฟ้า 4 ทิศทาง HITACHI 2,000 Kg.380 V. Model 2 SH + 2 ST
  106,000.00 ฿
 • รอกโซ่ไฟฟ้า 4 ทิศทาง HITACHI 1,000 Kg.380 V. Model 1 SH + 1 ST
  88,400.00 ฿
 • รอกโซ่ไฟฟ้า HITACHI 2,000 Kg.380 V. Model 2 SH
  61,200.00 ฿
 • รอกโซไฟฟ้า HITACHI 500 Kg.380 V. Model 1 SH
  46,300.00 ฿
 • รอกโซ่ไฟฟ้า HITACHI 500 Kg.380 V. Model 12 SH2
  50,000.00 ฿
 • รอกโซ่ไฟฟ้า HITACHI 250 Kg.380 V. Model 1/4 SH2
  45,800.00 ฿
 • รอกโซ่ไฟฟ้า HITACHI 1000 Kg.220 Model 1 SHI
  59,100.00 ฿
 • รอกโซ่ไฟฟ้า HITACHI 500 Kg.220 Model 1/2 SSH2
  59,600.00 ฿
 • รอกโซ่ไฟฟ้า HITACHI 250 Kg.220 Model 1/4 SSH2
  55,300.00 ฿
Visitors: 80,835