• ปั๊มลมฟูเช็งแรงดันสูง Two-Stage 15 แรงม้า รุ่น HTA-120-500 ไฟฟ้า 380V
  133,000.00 ฿
  172,500.00 ฿  (-23%)
 • ปั๊มลมฟูเช็งแรงดันสูง Two-Stage 15 แรงม้า รุ่น HTA120-304 ไฟฟ้า 380V
  116,500.00 ฿
  150,000.00 ฿  (-22%)
 • ปั๊มลมฟูเช็งแรงดันสูง Two-Stage 10 แรงม้า รุ่น HTA100H-500 ไฟฟ้า 380V
  99,900.00 ฿
  129,750.00 ฿  (-23%)
 • ปั๊มลมฟูเช็งแรงดันสูง Two-Stage 10 แรงม้า รุ่น HTA100H-304 ไฟฟ้า 380V
  85,500.00 ฿
  110,250.00 ฿  (-22%)
 • ปั๊มลมฟูเช็งแรงดันสูง Two-Stage 7.5 แรงม้า รุ่น HTA100-500 ไฟฟ้า 380V
  88,500.00 ฿
  127,500.00 ฿  (-31%)
 • ปั๊มลมฟูเช็งแรงดันสูง Two-Stage 7.5 แรงม้า รุ่น HTA100-304 ไฟฟ้า 380V
  76,000.00 ฿
  105,750.00 ฿  (-28%)
 • ปั๊มลมฟูเช็งแรงดันสูง Two-Stage 7.5 แรงม้า รุ่น HTA100-245 ไฟฟ้า 380V
  72,500.00 ฿
  100,500.00 ฿  (-28%)
 • ปั๊มลมฟูเช็งแรงดันสูง Two-Stage 5 แรงม้า รุ่น HTA80-304 ไฟฟ้า 380V
  57,500.00 ฿
  73,500.00 ฿  (-22%)
 • ปั๊มลมฟูเช็งแรงดันสูง Two-Stage 5 แรงม้า รุ่น HTA80-245 ไฟฟ้า 380V
  53,900.00 ฿
  69,000.00 ฿  (-22%)
 • ปั๊มลมฟูเช็งแรงดันสูง Two-Stage 3 แรงม้า รุ่น HTA65H-245 ไฟฟ้า 380V
  42,900.00 ฿
  60,000.00 ฿  (-29%)
 • ปั๊มลมฟูเช็งแรงดันสูง Two-Stage 3 แรงม้า รุ่น HTA65H-155 ไฟฟ้า 380V
  38,900.00 ฿
  53,250.00 ฿  (-27%)
 • ปั๊มลมฟูเช็งแรงดันสูง Two-Stage 2 แรงม้า รุ่น HTA65-105 ไฟฟ้า 220V
  35,000.00 ฿
  48,750.00 ฿  (-28%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง 15 แรงม้า ถังลมขนาด 500 ลิตร รุ่น TA120-500 ไฟฟ้า 380V
  113,000.00 ฿
  150,000.00 ฿  (-25%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง 15 แรงม้า ถังลมขนาด 304 ลิตร รุ่น TA120-304 ไฟฟ้า 380V
  103,900.00 ฿
  132,000.00 ฿  (-21%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง 10 แรงม้า ถังลมขนาด 500 ลิตร รุ่น TA100-500 ไฟฟ้า 380V
  84,000.00 ฿
  111,000.00 ฿  (-24%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง 10 แรงม้า ถังลมขนาด 304 ลิตร รุ่น TA100-304 ไฟฟ้า 380V
  74,000.00 ฿
  97,500.00 ฿  (-24%)
 • ปั๊มลมฮิตาชิ 15 แรงม้า ถังลมขนาด 250 ลิตร รุ่น 11P-9.5V5A ไฟฟ้า 380V
  129,900.00 ฿
  144,000.00 ฿  (-10%)
 • ปั๊มลมพูม่าแรงดันสูง Two-Stage 15 แรงม้า รุ่น TPP-150 ไฟฟ้า 380V
  132,000.00 ฿
  184,800.00 ฿  (-29%)
 • ปั๊มลมพูม่าแรงดันสูง Two-Stage 10 แรงม้า รุ่น TPP-100 ไฟฟ้า 380V
  84,900.00 ฿
  118,860.00 ฿  (-29%)
 • ปั๊มลมพูม่าแรงดันสูง Two-Stage 7.5 แรงม้า รุ่น TPP-75 ไฟฟ้า 380V
  75,900.00 ฿
  106,260.00 ฿  (-29%)
 • ปั๊มลมพูม่าแรงดันสูง Two-Stage 5 แรงม้า รุ่น TPP-50 ไฟฟ้า 220V/380V
  53,900.00 ฿
  75,460.00 ฿  (-29%)
 • ปั๊มลมพูม่าแรงดันสูง Two-Stage 3 แรงม้า รุ่น TPP-30 ไฟฟ้า 220V/380V
  39,900.00 ฿
  55,860.00 ฿  (-29%)
 • ปั๊มลมพูม่า 15 แรงม้า ถังลมขนาด 315 ลิตร รุ่น PP315A-PPM ไฟฟ้า 380V
  99,000.00 ฿
  150,000.00 ฿  (-34%)
 • ปั๊มลมพูม่า 10 แรงม้า ถังลมขนาด 260 รุ่น PP310A-PPM ไฟฟ้า 380V
  69,900.00 ฿
  91,500.00 ฿  (-24%)

Visitors: 127,195