รอกโซ่มือสาว DINO Chain Block รอกโซ่มือสาวคุณภาพแบรนด์ไทย มารตฐานญี่ปุ่น ระบบเบรกประสิทธิภาพสูงและความปลอดภัยสูง รับประกันสินค้า 1 ปี ตามเงื่อนไขบริษัทฯ
รอกโซ่มือสาว DINO ขนาด 500 Kg. (0.5T.) รุ่น DN1-05 ระยะยก 3 เมตร แบบโซ่ 1 ทบ น้ำหนัก 8.3 Kg. รอกโซ่มือสาวคุณภาพแบรนด์ไทย มารตฐานญี่ปุ่น รับประกันสินค้า 1 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
รอกโซ่มือสาว DINO ขนาด 3,000 Kg. (3T.) รุ่น DN1-30 ระยะยก 3 เมตร แบบโซ่ 2 ทบ น้ำหนัก 22 Kg. รอกโซ่มือสาวคุณภาพแบรนด์ไทย มารตฐานญี่ปุ่น รับประกันสินค้า 1 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
รอกโซ่มือสาว DINO ขนาด 1,000 Kg. (1T.) รุ่น DN1-10 ระยะยก 3 เมตร แบบโซ่ 1 ทบ น้ำหนัก 11.3 Kg. รอกโซ่มือสาวคุณภาพแบรนด์ไทย มารตฐานญี่ปุ่น รับประกันสินค้า 1 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
รอกโซ่มือสาว DINO ขนาด 5,000 Kg. (5T.) รุ่น DN1-50 ระยะยก 3 เมตร แบบโซ่ 2 ทบ น้ำหนัก 40 Kg. รอกโซ่มือสาวคุณภาพแบรนด์ไทย มารตฐานญี่ปุ่น รับประกันสินค้า 1 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
Visitors: 173,137