ชุดกรองอากาศ Main line Filter

 

 • 1 (1).jpg
  Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-10 (P) = 3 ไมครอน (U) = 1 ไมครอน (H) = 0.01 ไมครอน (C) = 0.003 ไมครอน (คาร์บอน) อัตราการไหล (1.20 m³/min) (42 cfm) แรงดันใช้งานปกติ 7-10 Bar...

 • 1 (1).jpg
  Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-15 (P) = 3 ไมครอน (U) = 1 ไมครอน (H) = 0.01 ไมครอน (C) = 0.003 ไมครอน (คาร์บอน) อัตราการไหล (1.70 m³/min) (60 cfm) แรงดันใช้งานปกติ 7-10 Bar...

 • Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-20.jpg
  Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-20 (P) = 3 ไมครอน (U) = 1 ไมครอน (H) = 0.01 ไมครอน (C) = 0.003 ไมครอน (คาร์บอน) อัตราการไหล (2.80 m³/min) (99 cfm) แรงดันใช้งานปกติ 7-10 Bar...

 • Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-40.jpg
  Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-40 (P) = 3 ไมครอน (U) = 1 ไมครอน (H) = 0.01 ไมครอน (C) = 0.003 ไมครอน (คาร์บอน) อัตราการไหล (5.40 m³/min) (191 cfm) แรงดันใช้งานปกติ 7-10 Ba...

 • Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-60.jpg
  Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-60 (P) = 3 ไมครอน (U) = 1 ไมครอน (H) = 0.01 ไมครอน (C) = 0.003 ไมครอน (คาร์บอน) อัตราการไหล (8.0 m³/min) (283 cfm) แรงดันใช้งานปกติ 7-10 Bar...

 • Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-75.jpg
  Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-75 (P) = 3 ไมครอน (U) = 1 ไมครอน (H) = 0.01 ไมครอน (C) = 0.003 ไมครอน (คาร์บอน) อัตราการไหล (12.0 m³/min) (424 cfm) แรงดันใช้งานปกติ 7-10 Ba...

 • Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-125.jpg
  Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-125 (P) = 3 ไมครอน (U) = 1 ไมครอน (H) = 0.01 ไมครอน (C) = 0.003 ไมครอน (คาร์บอน) อัตราการไหล (17.0 m³/min) (600 cfm) แรงดันใช้งานปกติ 7...

 • Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-175.jpg
  Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-175 (P) = 3 ไมครอน (U) = 1 ไมครอน (H) = 0.01 ไมครอน (C) = 0.003 ไมครอน (คาร์บอน) อัตราการไหล (26.0 m³/min) (918 cfm) แรงดันใช้งานปกติ 7-10 B...

 • Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-250.jpg
  Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-250 (P) = 3 ไมครอน (U) = 1 ไมครอน (H) = 0.01 ไมครอน (C) = 0.003 ไมครอน (คาร์บอน อัตราการไหล (36.0 m³/min) (1,272 cfm) แรงดันใช้งานปกติ 7-10 ...

 • Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-300.jpg
  Main line Filter ฟิลเตอร์กรองอากาศ : T-300 (P) = 3 ไมครอน (U) = 1 ไมครอน (H) = 0.01 ไมครอน (C) = 0.003 ไมครอน (คาร์บอน) อัตราการไหล (46.0 m³/min) (1,625 cfm) แรงดันใช้งานปกติ 7-10...
Visitors: 135,497