ถังพักลม (Air Tank Receiver)

ถังลม(Compressed Air)  เป็นต้นกำลังที่สำคัญอย่างหนึ่งในอุตสาหกรรมภาคการผลิต เนื่องจากลมอัดมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงทั้งรูปแบบของเครื่องจักรและการส่งถ่าย ในระบบลมอัด “ท่อและถังเก็บลมอัด” เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ในการส่งถ่ายลมอัดจากแหล่งกำเนิดคือปั้มลม (Compressor) ไปยังอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้งาน ซึ่งการเลือกขนาดของท่อและถังเก็บลมอัดที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้ลดการสูญเสียและมีความคุ้มค่าในการลงทุนที่สุด

    สำหรับโรงงานบางประเภท ลมอัดคือต้นกำลังที่สำคัญลมอัด (Compressed Air) เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกโรงงานหรือหน่วยการผลิต แต่จะใช้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสายการผลิตเหล่านั้นว่ามีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ลมอัดมากเพียงใด สำหรับบางโรงงานลมอัดก็ใช้น้อยสำหรับเครื่องจักรแค่ไม่กี่เครื่อง แต่สำหรับบางโรงงานหรือหน่วยการผลิต ลมอัดอาจเป็นพลังงานหลักที่ใช้ในการผลิต

    โดยเครื่องอัดลม (Air Compressor) จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการหมุนแกนมอเตอร์เพื่อขับเพลาเครื่องอัดลมและทำลมอัดที่แรงดันที่ต้องการไปเก็บไว้ในรูปของพลังงานศักย์ (Potential Energy) ในรูปของลมอัดที่มีแรงดัน (Compressed Air) จากนั้นก็ส่งต่อไปยังอุปกรณ์ทำงาน (Actuator) เช่น กระบอกลม หรือมอเตอร์ลมเพื่อเปลี่ยนเป็นแรงที่ใช้งานตามรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการต่อไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 064-302-0645 , 091-119-3271 Sales E-mail : info@eekmore.com  Id line : @eekmore

 


 • Air tank 600 liters
  Air tank 600 liters - Air tank receiver 600 liters - Vertical tank - Pipe - pipe input & output 1x1/2" inches. - Weight 125 kg. - Thickness tank 3.5 mm. - Pressure 7-10 bar, 10...

 • Air tank 1000 liters.
  Air tank 1000 liters. - Air tank receiver 1000 liters - Vertical tank - Pipe - pipe input & output 1x1/2" inches. - Weight 177 kg. - Thickness tank 4 mm. - Pressure 7-10 bar, 1...

 • AIR TANK 1,500 Liter.png
  Air tank 1,500 liters. - Air tank receiver 1,500 liters - Vertical tank - Pipe - pipe input & output 1x1/2" inches. - Weight 364 kg. - Thickness tank 5.75 mm. - Pressure 7-10 b...

 • AIR TANK 2,000 Liter.png
  Air tank 2,000 liters. - Air tank receiver 2,000 liters - Vertical tank - Pipe - pipe input & output 2 inches. - Weight 550 kg. - Thickness tank 8 mm. - Pressure 7-10 bar, 100-...
Visitors: 80,835