• ปั๊มลมพูม่า 1/4 แรงม้า ถังลมขนาด 36 ลิตร รุ่น PP1-PPM ไฟฟ้า 220V
  6,990.00 ฿
  9,750.00 ฿  (-28%)
 • ปั๊มลมพูม่า 1/2 แรงม้า ถังลมขนาด 64 ลิตร รุ่น PP2-PPM ไฟฟ้า 220V
  12,500.00 ฿
  17,850.00 ฿  (-30%)
 • ปั๊มลมพูม่า 1/2 แรงม้า ถังลมขนาด 92 ลิตร รุ่น PP2P-PPM ไฟฟ้า 220V
  17,900.00 ฿
  24,750.00 ฿  (-28%)
 • ปั๊มลมพูม่า 1 แรงม้า ถังลมขนาด 92 ลิตร รุ่น PP21-PPM ไฟฟ้า 220V
  17,900.00 ฿
  27,000.00 ฿  (-34%)
 • ปั๊มลมพูม่า 2 แรงม้า ถังลมขนาด 148 ลิตร รุ่น PP22-PPM ไฟฟ้า 220V
  23,500.00 ฿
  37,500.00 ฿  (-37%)
 • ปั๊มลมพูม่า 2 แรงม้า ถังลมขนาด 148 ลิตร รุ่น PP32-PPM ไฟฟ้า 220V
  25,900.00 ฿
  36,750.00 ฿  (-30%)
 • ปั๊มลมพูม่า 3 แรงม้า ถังลมขนาด 165 ลิตร รุ่น PP23-PPM ไฟฟ้า 380V
  33,900.00 ฿
  46,500.00 ฿  (-27%)
 • ปั๊มลมพูม่า 3 แรงม้า ถังลมขนาด 165 ลิตร รุ่น PP23-PPM ไฟฟ้า 220V
  36,900.00 ฿
  54,750.00 ฿  (-33%)
 • ปั๊มลมพูม่า 3 แรงม้า ถังลมขนาด 260 ลิตร รุ่น PP23P-PPM ไฟฟ้า 380V
  38,900.00 ฿
  57,000.00 ฿  (-32%)
 • ปั๊มลมพูม่า 3 แรงม้า ถังลมขนาด 260 ลิตร รุ่น PP23P-PPM ไฟฟ้า 220V
  39,900.00 ฿
  63,000.00 ฿  (-37%)
 • ปั๊มลมพูม่า 5 แรงม้า ถังลมขนาด 165 ลิตร รุ่น PP35A-PPM ไฟฟ้า 220V/380V
  40,900.00 ฿
  57,260.00 ฿  (-29%)
 • ปั๊มลมพูม่า 5 แรงม้า ถังลมขนาด 260 ลิตร รุ่น PP35-PPM ไฟฟ้า 220V/380V
  46,900.00 ฿
  70,500.00 ฿  (-33%)
 • ปั๊มลมพูม่า 5 แรงม้า ถังลมขนาด 315 ลิตร รุ่น PP35P-PPM ไฟฟ้า 220V/380V
  51,900.00 ฿
  78,750.00 ฿  (-34%)
 • ปั๊มลมพูม่า 7.5 แรงม้า ถังลมขนาด 260 ลิตร รุ่น PP275A-PPM ไฟฟ้า 380V
  59,900.00 ฿
  89,250.00 ฿  (-33%)
 • ปั๊มลมพูม่า 7.5 แรงม้า ถังลมขนาด 315 ลิตร รุ่น PP275-PPM ไฟฟ้า 380V
  65,900.00 ฿
  90,000.00 ฿  (-27%)
 • ปั๊มลมพูม่า 10 แรงม้า ถังลมขนาด 260 รุ่น PP310A-PPM ไฟฟ้า 380V
  69,900.00 ฿
  91,500.00 ฿  (-24%)
 • ปั๊มลมพูม่า 10 แรงม้า ถังลมขนาด 315 ลิตร รุ่น PP310-PPM ไฟฟ้า 380V
  74,900.00 ฿
  112,500.00 ฿  (-33%)
 • ปั๊มลมพูม่า 10 แรงม้า ถังลมขนาด 520 ลิตร รุ่น PP310P-PPM ไฟฟ้า 380V
  84,900.00 ฿
  127,500.00 ฿  (-33%)
 • ปั๊มลมพูม่า 15 แรงม้า ถังลมขนาด 315 ลิตร รุ่น PP315A-PPM ไฟฟ้า 380V
  99,000.00 ฿
  150,000.00 ฿  (-34%)
 • ปั๊มลมพูม่า 15 แรงม้า ถังลมขนาด 520 ลิตร รุ่น PP315-PPM ไฟฟ้า 380V
  107,900.00 ฿
  157,000.00 ฿  (-31%)
 • ปั๊มลมพูม่าแรงดันสูง Two-Stage 3 แรงม้า รุ่น TPP-30 ไฟฟ้า 220V/380V
  39,900.00 ฿
  55,860.00 ฿  (-29%)
 • ปั๊มลมพูม่าแรงดันสูง Two-Stage 5 แรงม้า รุ่น TPP-50 ไฟฟ้า 220V/380V
  53,900.00 ฿
  75,460.00 ฿  (-29%)
 • ปั๊มลมพูม่าแรงดันสูง Two-Stage 7.5 แรงม้า รุ่น TPP-75 ไฟฟ้า 380V
  75,900.00 ฿
  106,260.00 ฿  (-29%)
 • ปั๊มลมพูม่าแรงดันสูง Two-Stage 10 แรงม้า รุ่น TPP-100 ไฟฟ้า 380V
  84,900.00 ฿
  118,860.00 ฿  (-29%)

Visitors: 180,758