มอเตอร์ไฟฟ้า HITACHI


มอเตอร์ฮิตาชิ

 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น EFOU-KT ขนาด 1/4 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 220V.
  1,290.00 ฿
  1,390.00 ฿  (-7%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น EFOU-KT ขนาด 1/3 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 220V.
  1,490.00 ฿
  1,690.00 ฿  (-12%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น EFOUP-KT ขนาด 1/2 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 220V.
  2,190.00 ฿
  2,590.00 ฿  (-15%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น EFOUP-KR ขนาด 1 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 220V.
  3,490.00 ฿
  5,770.00 ฿  (-40%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น EFOUP-KQ ขนาด 1.5 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 220V.
  5,190.00 ฿
  8,900.00 ฿  (-42%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น EFOUP-KQ ขนาด 2 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 220V.
  5,790.00 ฿
  9,970.00 ฿  (-42%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น EFOUP-KQ ขนาด 3 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 220V.
  7,390.00 ฿
  12,500.00 ฿  (-41%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น TFO-KQ ขนาด 5 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 220V.
  14,590.00 ฿
  25,000.00 ฿  (-42%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น TFO-KQ ขนาด 7.5 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 220V.
  19,590.00 ฿
  24,160.00 ฿  (-19%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น TFO-KQ ขนาด 10 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 220V.
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น TFO-K กำลัง 1/2 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 380V
  2,490.00 ฿
  2,690.00 ฿  (-7%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น TFO-K กำลัง 1 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 380V
  2,790.00 ฿
  3,290.00 ฿  (-15%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น TFO-K กำลัง 2 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 380V
  3,690.00 ฿
  4,190.00 ฿  (-12%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น TFO-K กำลัง 3 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 380V
  4,190.00 ฿
  4,790.00 ฿  (-13%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น TFO-K กำลัง 5 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 380V
  6,190.00 ฿
  6,890.00 ฿  (-10%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น TFO-KK กำลัง 7.5 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 380V
  8,290.00 ฿
  12,900.00 ฿  (-36%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น TFO-KK กำลัง 10 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 380V
  10,490.00 ฿
  18,900.00 ฿  (-44%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น TFO-KK กำลัง 15 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 380V
  18,590.00 ฿
  24,570.00 ฿  (-24%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น TFO-KK กำลัง 20 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 380V
  23,590.00 ฿
  30,667.00 ฿  (-23%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น TFO-KK กำลัง 25 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 380V
  28,900.00 ฿
  37,570.00 ฿  (-23%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น TFO-KK กำลัง 30 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 380V
  33,900.00 ฿
  44,070.00 ฿  (-23%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น TFO-KK กำลัง 40 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 380V
  42,790.00 ฿
  55,627.00 ฿  (-23%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น TFO-KK กำลัง 50 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 380V
  55,900.00 ฿
  72,670.00 ฿  (-23%)
 • มอเตอร์ฮิตาชิ HITACHI รุ่น TFO-KK กำลัง 60 แรงม้า 4P ไฟฟ้า 380V
  64,390.00 ฿
  83,707.00 ฿  (-23%)
Visitors: 170,973