แม่แรงตะเข้


  • แม่แรงตะเข้ .jpg
    แม่แรงตะเข้ TIGER BJK-2 ขนาด 2 ตัน คุณสมบัติ (FEATURES) - น้ำหนักที่ยกได้สูงสุด 2 ตัน - ยกได้สูงสุด 300 MM. - ความสูงต่ำสุด: 125 MM. - ช่วงการยก 175 MM. #แม่แรง #แม่แรงยกของ #แม่แ...

  • แม่แรงตะเข้.jpg
    แม่แรงตะเข้ TIGER BJK-3L ขนาด 3 ตัน คุณสมบัติ - แม่แรงตะเข้ - ขนาด 3 ตัน - ระยะยกต่ำสุด 75 MM. - ระยะยกสูงสุด 505 MM. - มีล้อสำหรับลากเคลื่อนย้าย #แม่แรง #แม่แรงยกของ #แม่แรงตะเข้...

  • แม่แรงตะเข้ TIGER BJK-4L ขนาด 4 ตัน.jpg
    แม่แรงตะเข้ TIGER BJK-4L ขนาด 4 ตัน คุณสมบัติ - น้ำหนักที่รับได้สูงสุด 4 ตัน - ระยะยกต่ำสุด 70 MM. - ระยะยกสูงสุด 508 MM. - มีล้อสำหรับลากเคลื่อนย้าย #แม่แรง #แม่แรงยกของ #แม่แรงต...


Visitors: 173,156