ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่ง

 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง MIRANO Model 2DK-20A 2HP 380V. ท่อ 2
  4,930.00 ฿
  5,800.00 ฿  (-15%)
 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง MIRANO Model 2DK-20A 2HP 220V. ท่อ 2
  3,910.00 ฿
  4,600.00 ฿  (-15%)
 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง MIRANO Model 2DK-20 2HP 380V. ท่อ 2
  5,525.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-15%)
 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง MIRANO Model 2DK-20 2HP 220V. ท่อ 2
  4,590.00 ฿
  5,400.00 ฿  (-15%)
 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง MIRANO Model CPM-158 1HP 220V. ท่อ 1.5
  2,635.00 ฿
  3,100.00 ฿  (-15%)
 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง MIRANO Model CPM-158 1
  2,465.00 ฿
  2,900.00 ฿  (-15%)
 • ปั๊มหอยโข่ง MIRANO Model CPM-130 1/2HP ท่อ 1
  1,700.00 ฿
  2,000.00 ฿  (-15%)
 • ปั๊มน้ำหอยโข่งลวดอลูมิเนียม CHI PEN CH Model RJ-150A 380V ท่อ 2
  4,675.00 ฿
  5,500.00 ฿  (-15%)
 • ปั๊มน้ำหอยโข่งลวดอลูมิเนียม CHI PEN CH Model RJ-150A 220V ท่อ 2
  3,570.00 ฿
  4,200.00 ฿  (-15%)
 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง CHI PEN CH Model RJ-170 380V
  8,160.00 ฿
  9,600.00 ฿  (-15%)
 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง CHI PEN CH Model RJ-150 220 V.
  3,995.00 ฿
  4,700.00 ฿  (-15%)
 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง CHI PEN Model IDB-35 1 HP220V. ท่อ 1
  1,360.00 ฿
  1,600.00 ฿  (-15%)
 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง CHI PEN CH Model CPM-158 1HP220v 1.5
  2,635.00 ฿
  3,100.00 ฿  (-15%)
 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง CHI PEN MODEL CPM-158 1HP 220V. 1
  2,465.00 ฿
  2,900.00 ฿  (-15%)

 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง.jpg
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง CHI PEN CPM-1581HP220V. ท่อ 1" คุณสมบัติ - มอเตอร์ขดลวดทองแดง/ใบพัดทองเหลือง - มอเตอร์ 1 HP - ขนาด 1" x 1" - ปริมาณน้ำ 110 L/min - ส่งสูงสุด 32 m - กระแสไฟ 220 V - ค...

 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง.jpg
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง CHI PEN CH CPM-158 1HP220v. ท่อ 1.5" คุณสมบัติ - มอเตอร์ขดลวดทองแดง/ใบพัดทองเหลือง - มอเตอร์ 1 HP - ขนาด 1.5" x 1.5" - ปริมาณน้ำ 110 L/min - ส่งสูงสุด 32 m - กระแสไฟ...

 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง.jpg
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง CHI PEN IDB-35 1 HP220V. ท่อ 1" มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงจากการออกแบบลักษณะเสื้อปั๊มและใบพัดโดยเฉพาะตามหลักชลศาสตร์ช่วยลดการใช้พลังงาน เหมาะสำหรับส่งน้ำเข้าระบบถังเ...

 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง.jpg
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง CHI PENCH RJ-150ขนาดท่อ 2 นิ้ว ไฟ 220 V. คุณสมบัติ วัสดุ : มอเตอร์ขดลวดทองแดง/ใบพัดทองเหลือง - มอเตอร์ 1 HP - ขนาด 1.5" x 1.5" - ปริมาณน้ำ 400 L / min - ส่งสูงสุด 18...

 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง.jpg
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง CHI PEN CH RJ-70ขนาดท่อ 3 นิ้ว ไฟ 380 V. คุณสมบัติ วัสดุ : มอเตอร์ขดลวดทองแดง/ใบพัดทองเหลือง - มอเตอร์ 3 HP - ขนาด 3" x 3" - ปริมาณน้ำ 780 L/min - ส่งสูงสุด 20 m - ก...

 • ปั๊มน้ำหอยโข่งลวดอลูมิเนียม.jpg
  ปั๊มน้ำหอยโข่งลวดอลูมิเนียม CHI PEN CH RJ-150A 220V ท่อ 2" คุณสมบัติ วัสดุ : มอเตอร์ขดลวดอลูมิเนียม/ใบพัดทองหล่อ - มอเตอร์ 2.2 HP - ขนาด 2" x 2" - ปริมาณน้ำ 400 L/min - ส่งสูงสุด 1...

 • ปั๊มน้ำหอยโข่งลวดอลูมิเนียม.jpg
  ปั๊มน้ำหอยโข่งลวดอลูมิเนียม CHI PEN CH RJ-150A 380V ท่อ 2" คุณสมบัติ -มอเตอร์ขดลวดอลูมิเนียม/ใบพัดทองหล่อ - มอเตอร์ 2.2 HP - ขนาด 2" x 2" - ปริมาณน้ำ 400 L/min - ส่งสูงสุด 18 m - ก...

 • ปั๊มหอยโข่ง.jpg
  ปั๊มหอยโข่ง MIRANO CPM-130 1/2HP ท่อ 1" คุณสมบัติ - มอเตอร์ขดลวดทองแดง/ใบพัดไฟเบอร์ - มอเตอร์ 1/2HP - ขนาด 1" x 1" - ปริมาณน้ำ 90 L/min - ส่งสูงสุด 20 m - ดูดลึก 9 m - กระแส...

 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง.jpg
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง MIRANO ขนาดท่อ 1 นิ้ว ไฟ 220 V.คุณสมบัติ วัสดุ : มอเตอร์ขดลวดทองแดง/ใบพัดไฟเบอร์ - มอเตอร์ : 1 HP- ขนาด : 1" x 1" - ปริมาณน้ำ 110 L/min - ส่งสูงสุด 32 m - ดูดลึก 9 m...

 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง.jpg
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง MIRANO CPM-158 1HP 220V. ท่อ 1.5"คุณสมบัติ - มอเตอร์ขดลวดทองแดง/ใบพัดไฟเบอร์ - มอเตอร์ : 1 HP - ขนาด : 1.5 " x 1.5 " - ปริมาณน้ำ 110 L/min - ส่งสูงสุด 32 m - ดูดลึก ...

 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง.jpg
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง MIRANO 2DK-20 2HP 220V. ท่อ 2" คุณสมบัติ - มอเตอร์ขดลวดทองแดง/ใบพัดทองเหลือง - มอเตอร์ 2 HP - ขนาด 2" x 2" - ปริมาณน้ำ 520 L / min - ส่งสูงสุด 26 m - ดูดลึก 8 m - กร...

 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง.jpg
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง MIRANO 2DK-20 2HP 380V. ท่อ 2" คุณสมบัติ - มอเตอร์ขดลวดทองแดง/ใบพัดเหล็ก - มอเตอร์ 2 HP - ขนาด 2" x 2" - ปริมาณน้ำ 520 L / min - ส่งสูงสุด 26 m - ดูดลึก 8 m - กระแสไ...

 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง.jpg
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง MIRANO 2DK-20A 2HP 220V. ท่อ 2" คุณสมบัติ - มอเตอร์ขดลวดอลูมิเนียม/ใบพัดอลูมิเนียม - มอเตอร์ 2 HP - ขนาด 2" x 2" - ปริมาณน้ำ 520 L / min - ส่งสูงสุด 26 m - ดูดลึก 8 ...

 • ปั๊มน้ำหอยโข่ง.jpg
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง MIRANO 2DK-20A 2HP 380V. ท่อ 2" คุณสมบัติ - มอเตอร์ขดลวดอลูมิเนียม/ใบพัดอลูมิเนียม - มอเตอร์ 2 HP - ขนาด 2" x 2" - ปริมาณน้ำ 520 L / min - ส่งสูงสุด 26 m - ดูดลึก 8 ...

 • ปั๊มหอยโข่งเครื่องยนต์ 2.jpg
  ปั๊มหอยโข่งเครื่องยนต์ 2" WASABI WAB-250 5.5HP คุณสมบัติ - เส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด-ส่ง 2นิ้ว - ระยะส่งน้ำสูงสุด 28 ม. - ระยะสูบน้ำลึกสุด 8 ม. - ปริมาตรสูบน้ำได้สูงสุด 1,100 ลิตร / น...
Visitors: 173,137