แท่นตัดไฟเบอร์ 14 TIGER Model CM-14 2200W.

แท่นตัดไฟเบอร์ TIRAWAT TIGER CM-14 14" 2200W.

คุณสมบัติ

 ความเร็วรอบ 3,600 RPM.

 กระแสไฟ 2,200 W. / 220 V. / 50 HZ.

 

การรับประกันสินค้า

ปีตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-254-4164 , 064-302-0645 

Sales E-mail: nop.nbe@gmail.com , info@kaewkaow.com 

Id line : aac.canter , info.eekmore

Visitors: 101,503