กาพ่นสีไฟฟ้า


  • กาพ่นสีไฟฟ้า.jpg
    กาพ่นสีไฟฟ้า THUNDER POWER RAINBOW-450 450W. ขนาด 1 ลิตร สำหรับงานเคลือบสีโดยเฉพาะ หัวฉีดทำละอองได้ดีและปรับหัวฉีดได้อย่างรวดเร็ว ใช้ได้ทั้งสีน้ำและสีน้ำมัน เข็ม Nozzle ผลิตจากทองเ...

  • กาพ่นสีไฟฟ้า.jpg
    กาพ่นสีไฟฟ้า THUNDER POWER RAINBOW-800 800W. ขนาด 1 ลิตร สำหรับงานเคลือบสีโดยเฉพาะ หัวฉีดทำละอองได้ดีและปรับหัวฉีดได้อย่างรวดเร็ว ใช้ได้ทั้งสีน้ำและสีน้ำมัน เข็ม Nozzle ผลิตจากทองเ...
Visitors: 31,645