ปั้มลมลูกสูบ SOMAX

ปั๊มลมลูกสูบแบบสายพาน SOMAX

 • ปั๊มลมลูกสูบ 1/4 แรงม้า ถัง 40 ลิตร SA-1B/40
  5,000.00 ฿
  5,800.00 ฿  (-14%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ 1/2 แรงม้า ถัง 80 ลิตร SB-2/80
  8,400.00 ฿
  12,450.00 ฿  (-33%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ 1/2 แรงม้า ถัง 80 ลิตร SB-2-80B
  0.00 ฿
 • ปั๊มลมลูกสูบ 1 แรงม้า ถัง 90 ลิตรSB-10/90
  13,300.00 ฿
  21,600.00 ฿  (-38%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ 1 แรงม้า ถัง 117 ลิตร SB-10/117
  18,700.00 ฿
  22,650.00 ฿  (-17%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ 2 แรงม้า ถัง 90 ลิตร SC-20/90
  21,500.00 ฿
  29,000.00 ฿  (-26%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ 2 แรงม้า ถัง 117 ลิตร SC-20/117
  22,000.00 ฿
  32,000.00 ฿  (-31%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ 2 แรงม้า ถัง 148 ลิตร SC-20/148
  22,500.00 ฿
  32,000.00 ฿  (-30%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ 3 แรงม้า ถัง 148 ลิตร SB-30/148
  32,500.00 ฿
  47,000.00 ฿  (-31%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ 3 แรงม้า ถัง 260 ลิตร SB-30/260
  35,000.00 ฿
  51,000.00 ฿  (-31%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ 5 แรงม้า ถัง 148 ลิตร SC-50/148
  44,000.00 ฿
  64,000.00 ฿  (-31%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ 5 แรงม้า ถัง 260 ลิตร SC-50/260
  46,000.00 ฿
  86,000.00 ฿  (-47%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ 5 แรงม้า ถัง 304 ลิตร SC-50/304
  50,000.00 ฿
  73,000.00 ฿  (-32%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ 7.5 แรงม้า ถัง 260 ลิตร SB-75/260
  50,500.00 ฿
  75,000.00 ฿  (-33%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ 7.5 แรงม้า ถัง 304 ลิตร SB-75/304
  53,500.00 ฿
  79,000.00 ฿  (-32%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ 10 แรงม้า ถัง 304 ลิตร SC-100/304
  65,500.00 ฿
  94,900.00 ฿  (-31%)
 • ปั๊มลมลูกสูบ 10 แรงม้า ถัง 520 ลิตร SC-100/520
  0.00 ฿
 • ปั๊มลมลูกสูบ 15 แรงม้า ถัง 304 ลิตร SC-150/304
  0.00 ฿
 • ปั๊มลมลูกสูบ 15 แรงม้า ถัง 520 ลิตร SC-50/520
  0.00 ฿

 • ปั๊มลมลูกสูบ 1/4 แรงม้า.jpg,ปั๊มลมโซแม๊กค์.jpg,SOMAX.jpg,จำหน่ายปั๊มลมลูกสูบ.png,Piston Air compressor.png,ปั๊มลม.jpg,ปั๊มลมSOMAX.jpg,ปั๊มลมสายพาน.jpg,ปั๊ม.jpg,ปั๊มลมลูกสูบ.jpg,,ปั้มลมราคาถูก.jpg,เครื่องอัดลม.jpg,Piston Air compressor.jpg,ปั๊มลมราคาถูก.jp
  ปั๊มลมลูกสูบ 1/4 แรงม้า รุ่น SA-1A/40 ราคาปกติ : 6,800 บาท ราคาลดพิเศษเหลือ : 5,800 บาท รายละเอียดสินค้า มอเตอร์ 1/4 แรงม้า กำลังไฟ 0.2 กิโลวัตต์ ถังพักลมขนาด 40 ลิตร ความกว้างของ...

 • ปั๊มลมลูกสูบ 1/4 แรงม้า รุ่น SA-1B/40.jpg,ปั๊มลมโซแม๊กค์.jpg,SOMAX.jpg,จำหน่ายปั๊มลมลูกสูบ.png,Piston Air compressor.png,ปั๊มลม.jpg,ปั๊มลมSOMAX.jpg,ปั๊มลมสายพาน.jpg,ปั๊ม.jpg,ปั๊มลมลูกสูบ.jpg,,ปั้มลมราคาถูก.jpg,เครื่องอัดลม.jpg,Piston Air compressor.jpg,ป
  ปั๊มลมลูกสูบ 1/4 แรงม้า รุ่น SA-1B/40 ราคาปกติ : 5,800 บาทราคาลดพิเศษเหลือ : 5,000 บาท รายละเอียดสินค้า มอเตอร์ 1 แรงม้า กำลังไฟ 0.75 กิโลวัตต์ ถังพักลมขนาด 40 ลิตร ความกว้างของกร...

 • ปั๊มลมลูกสูบ 1/2 แรงม้า รุ่น SB-2/80.jpg,ปั๊มลมโซแม๊กค์.jpg,SOMAX.jpg,จำหน่ายปั๊มลมลูกสูบ.png,Piston Air compressor.png,ปั๊มลม.jpg,ปั๊มลมSOMAX.jpg,ปั๊มลมสายพาน.jpg,ปั๊ม.jpg,ปั๊มลมลูกสูบ.jpg,,ปั้มลมราคาถูก.jpg,เครื่องอัดลม.jpg,Piston Air compressor.jpg,ปั
  ปั๊มลมลูกสูบ 1/2 แรงม้า รุ่น SB-2/80 ราคาปกติ : 12,450 บาท ราคาลดพิเศษเหลือ : 8,400 บาท รายละเอียดสินค้า มอเตอร์ 1/2 แรงม้า กำลังไฟ 0.4 กิโลวัตต์ ถังพักลมขนาด 80 ลิตร ความกว้างของ...

 • ปั๊มลมลูกสูบ SOMAX.jpg
  ปั๊มลมลูกสูบ 1 แรงม้า รุ่น SB-10/90 ราคาปกติ : 21,639 บาทราคาลดพิเศษเหลือ : 13,300 บาท รายละเอียดสินค้า ถัง 90 ลิตร มอเตอร์ 1 แรงม้า กำลังไฟ 0.75 กิโลวัตต์ ความกว้างของกระบอกสูบ 6...

 • ปั๊มลมลูกสูบsomax 1 แรงม้า รุ่น SB-10/117.jpg,ปั๊มลมโซแม๊กค์.jpg,SOMAX.jpg,จำหน่ายปั๊มลมลูกสูบ.png,Piston Air compressor.png,ปั๊มลม.jpg,ปั๊มลมSOMAX.jpg,ปั๊มลมสายพาน.jpg,ปั๊ม.jpg,ปั๊มลมลูกสูบ.jpg,,ปั้มลมราคาถูก.jpg,เครื่องอัดลม.jpg,Piston Air compressor.jp
  ปั๊มลมลูกสูบ 1 แรงม้า รุ่น SB-10/117 ราคาปกติ : 22,650 บาทราคาลดพิเศษเหลือ : 18,700 บาท รายละเอียดสินค้า มอเตอร์ 1 แรงม้า กำลังไฟ 0.75 กิโลวัตต์ ถังพักลมขนาด 117 ลิตร ความกว้างของ...

 • ปั๊มลม-10-รุ่น.jpg,ปั๊มลมโซแม๊กค์.jpg,SOMAX.jpg,จำหน่ายปั๊มลมลูกสูบ.png,Piston Air compressor.png,ปั๊มลม.jpg,ปั๊มลมSOMAX.jpg,ปั๊มลมสายพาน.jpg,ปั๊ม.jpg,ปั๊มลมลูกสูบ.jpg,,ปั้มลมราคาถูก.jpg,เครื่องอัดลม.jpg,Piston Air compressor.jpg,ปั๊มลมราคาถูก.jpg,ปั๊มลมม
  ปั๊มลมลูกสูบ 2 แรงม้า รุ่น SC-20/90 ราคาปกติ : 31,000 บาท ราคาลดพิเศษเหลือ : 21.500 บาท รายละเอียดสินค้า ถัง 90 ลิตร มอเตอร์ 2 แรงม้า กำลังไฟ 1.5 กิโลวัตต์ ความกว้างของกระบอกสูบ 6...

 • ปั๊มลมลูกสูบ 2 แรงม้า รุ่น SC-20/117.jpg,ปั๊มลมโซแม๊กค์.jpg,SOMAX.jpg,จำหน่ายปั๊มลมลูกสูบ.png,Piston Air compressor.png,ปั๊มลม.jpg,ปั๊มลมSOMAX.jpg,ปั๊มลมสายพาน.jpg,ปั๊ม.jpg,ปั๊มลมลูกสูบ.jpg,,ปั้มลมราคาถูก.jpg,เครื่องอัดลม.jpg,Piston Air compressor.jpg,ปั
  ปั๊มลมลูกสูบ 2 แรงม้า รุ่น SC-20/117 ราคาปกติ :32,000 บาท ราคาลดพิเศษเหลือ : 22,000 บาท รายละเอียดสินค้า ถัง 117 ลิตร มอเตอร์ 2 แรงม้า กำลังไฟ 1.5 กิโลวัตต์ ความกว้างของกระบอกสูบ ...

 • ปั๊มลม-2-แรง.jpg,ปั๊มลมโซแม๊กค์.jpg,SOMAX.jpg,จำหน่ายปั๊มลมลูกสูบ.png,Piston Air compressor.png,ปั๊มลม.jpg,ปั๊มลมSOMAX.jpg,ปั๊มลมสายพาน.jpg,ปั๊ม.jpg,ปั๊มลมลูกสูบ.jpg,,ปั้มลมราคาถูก.jpg,เครื่องอัดลม.jpg,Piston Air compressor.jpg,ปั๊มลมราคาถูก.jpg,ปั๊มลมมือ
  ปั๊มลมลูกสูบ 2 แรงม้า รุ่น SC-20/148 ราคาปกติ : 34,800 บาท ราคาลดพิเศษเหลือ : 22,500 บาท รายละเอียดสินค้า ถัง 148 ลิตร มอเตอร์ 2 แรงม้า กำลังไฟ 1.5 กิโลวัตต์ ความกว้างของกระบอกสูบ...

 • ปั๊มลม-3-แรง148.jpg,ปั๊มลมโซแม๊กค์.jpg,SOMAX.jpg,จำหน่ายปั๊มลมลูกสูบ.png,Piston Air compressor.png,ปั๊มลม.jpg,ปั๊มลมSOMAX.jpg,ปั๊มลมสายพาน.jpg,ปั๊ม.jpg,ปั๊มลมลูกสูบ.jpg,,ปั้มลมราคาถูก.jpg,เครื่องอัดลม.jpg,Piston Air compressor.jpg,ปั๊มลมราคาถูก.jpg,ปั๊มลม
  ปั๊มลม 3 แรง 148 ลิตร รุ่น SB-30/148 ราคาปกติ : 50,100 บาทราคาลดพิเศษเหลือ : 32,500 บาท รายละเอียดสินค้า ถัง 148 ลิตร มอเตอร์ 3 แรงม้า กำลังไฟ 2.2 กิโลวัตต์ ความกว้างของกระบอกสูบ ...

 • ปั๊มลมลูกสูบ 3 แรงม้า รุ่น SB-30/260.jpg,ปั๊มลมโซแม๊กค์.jpg,SOMAX.jpg,จำหน่ายปั๊มลมลูกสูบ.png,Piston Air compressor.png,ปั๊มลม.jpg,ปั๊มลมSOMAX.jpg,ปั๊มลมสายพาน.jpg,ปั๊ม.jpg,ปั๊มลมลูกสูบ.jpg,,ปั้มลมราคาถูก.jpg,เครื่องอัดลม.jpg,Piston Air compressor.jpg,ปั
  ปั๊มลมลูกสูบ 3 แรงม้า รุ่น SB-30/260 ราคาปกติ : 53,500 บาท ราคาลดพิเศษเหลือ : 35,000 บาท รายละเอียดสินค้า ถัง 260 ลิตร มอเตอร์ 3 แรงม้า กำลังไฟ 2.2 กิโลวัตต์ ความกว้างของกระบอกสูบ...

 • ปั๊มลมลูกสูบ 5 แรงม้า รุ่น SC-50/148.jpg,ปั๊มลมโซแม๊กค์.jpg,SOMAX.jpg,จำหน่ายปั๊มลมลูกสูบ.png,Piston Air compressor.png,ปั๊มลม.jpg,ปั๊มลมSOMAX.jpg,ปั๊มลมสายพาน.jpg,ปั๊ม.jpg,ปั๊มลมลูกสูบ.jpg,,ปั้มลมราคาถูก.jpg,เครื่องอัดลม.jpg,Piston Air compressor.jpg,ปั๊
  ปั๊มลมลูกสูบ 5 แรงม้า รุ่น SC-50/148 ราคาปกติ : 65,750 บาท ราคาลดพิเศษเหลือ : 44,000 บาท รายละเอียดสินค้า ถัง 148 ลิตร มอเตอร์ 5 แรงม้า กำลังไฟ 3.7 กิโลวัตต์ ความกว้างของกระบอกสูบ...

 • ปั๊มลมลูกสูบ 5 แรงม้า รุ่น SC-50/260.jpg,ปั๊มลมโซแม๊กค์.jpg,SOMAX.jpg,จำหน่ายปั๊มลมลูกสูบ.png,Piston Air compressor.png,ปั๊มลม.jpg,ปั๊มลมSOMAX.jpg,ปั๊มลมสายพาน.jpg,ปั๊ม.jpg,ปั๊มลมลูกสูบ.jpg,,ปั้มลมราคาถูก.jpg,เครื่องอัดลม.jpg,Piston Air compressor.jpg,ปั๊
  ปั๊มลมลูกสูบ 5 แรงม้า รุ่น SC-50/260 ราคาปกติ : 86,750 บาท ราคาลดพิเศษเหลือ : 46,000 บาท รายละเอียดสินค้า ถัง 260 ลิตร มอเตอร์ 5 แรงม้า กำลังไฟ 3.7 กิโลวัตต์ ถังพักลมขนาด 260 ลิตร...

 • ปั๊มลมลูกสูบ 5 แรงม้า รุ่น SC-50/304.jpg,ปั๊มลมโซแม๊กค์.jpg,SOMAX.jpg,จำหน่ายปั๊มลมลูกสูบ.png,Piston Air compressor.png,ปั๊มลม.jpg,ปั๊มลมSOMAX.jpg,ปั๊มลมสายพาน.jpg,ปั๊ม.jpg,ปั๊มลมลูกสูบ.jpg,,ปั้มลมราคาถูก.jpg,เครื่องอัดลม.jpg,Piston Air compressor.jpg,ปั
  ปั๊มลมลูกสูบ 5 แรงม้า รุ่น SC-50/304 ราคาปกติ : 73,200 บาท ราคาลดพิเศษเหลือ : 50,000 บาท รายละเอียดสินค้า ถัง 304 ลิตร มอเตอร์ 5 แรงม้า กำลังไฟ 3.7 กิโลวัตต์ ถังพักลมขนาด 304 ลิตร...

 • ปั๊มลมลูกสูบ 7.5 แรงม้า รุ่น SC-75/260 .jpg,ปั๊มลมโซแม๊กค์.jpg,SOMAX.jpg,จำหน่ายปั๊มลมลูกสูบ.png,Piston Air compressor.png,ปั๊มลม.jpg,ปั๊มลมSOMAX.jpg,ปั๊มลมสายพาน.jpg,ปั๊ม.jpg,ปั๊มลมลูกสูบ.jpg,,ปั้มลมราคาถูก.jpg,เครื่องอัดลม.jpg,Piston Air compressor.jpg
  ปั๊มลมลูกสูบ 7.5 แรงม้า รุ่น SC-75/260 ราคาปกติ : 75,200 บาท ราคาลดพิเศษเหลือ : 50,500 บาท รายละเอียดสินค้า ถัง 260 ลิตร มอเตอร์ 7.5 แรงม้า กำลังไฟ 5.5 กิโลวัตต์ ความกว้างของกระบอ...

 • ปั๊มลมลูกสูบ 7.5 แรงม้า รุ่น SC-75/304.jpg,ปั๊มลมโซแม๊กค์.jpg,SOMAX.jpg,จำหน่ายปั๊มลมลูกสูบ.png,Piston Air compressor.png,ปั๊มลม.jpg,ปั๊มลมSOMAX.jpg,ปั๊มลมสายพาน.jpg,ปั๊ม.jpg,ปั๊มลมลูกสูบ.jpg,,ปั้มลมราคาถูก.jpg,เครื่องอัดลม.jpg,Piston Air compressor.jpg
  ปั๊มลมลูกสูบ 7.5 แรงม้า รุ่น SC-75/304 ราคาปกติ : 79,150 บาทราคาลดพิเศษเหลือ : 53,500 บาท รายละเอียดสินค้า ถัง 304 ลิตร มอเตอร์ 7.5 แรงม้า กำลังไฟ 5.5 กิโลวัตต์ ความกว้างของกระบอก...

 • ปั๊มลมลูกสูบ 10 แรงม้า รุ่น SC-100/304.jpg,ปั๊มลมโซแม๊กค์.jpg,SOMAX.jpg,จำหน่ายปั๊มลมลูกสูบ.png,Piston Air compressor.png,ปั๊มลม.jpg,ปั๊มลมSOMAX.jpg,ปั๊มลมสายพาน.jpg,ปั๊ม.jpg,ปั๊มลมลูกสูบ.jpg,,ปั้มลมราคาถูก.jpg,เครื่องอัดลม.jpg,Piston Air compressor.jpg,ป
  ปั๊มลมลูกสูบ 10 แรงม้า รุ่น SC-100/304 ราคาปกติ : 94,900 บาท ราคาลดพิเศษเหลือ : 65,500 บาท รายละเอียดสินค้า ถัง 304 ลิตร มอเตอร์ 10 แรงม้า กำลังไฟ 7.5 กิโลวัตต์ ความกว้างของกระบอก...

 • ปั๊มลม SOMAX 10 แรงม้า.jpg
  ปั๊มลมลูกสูบ 10 แรงม้า ถัง 520 ลิตร SC-100/520 ราคาปกติ 97,600 บาท ราคาลดพิเศษ 74,500 บาท รายละเอียดสินค้า รุ่น SC-100/520 มอเตอร์ 10 แรงม้า กำลังไฟ 7.5 กิโลวัตต์ ความกว้างของกระบอ...

 • ปั๊มลม SOMAX 15 แรงม้า.jpg
  ปั๊มลมลูกสูบ 15 แรงม้า ถัง 304 ลิตร SC-150/304 ราคาปกติ 120,500 บาท ราคาลดพิเศษ 92,000 บาท รายละเอียดสินค้า รุ่น SC-150/304 มอเตอร์ 15 แรงม้า กำลังไฟ 11 กิโลวัตต์ ความกว้างของกระบอ...

 • ปั๊มลม SOMAX 15 แรงม้า.jpg
  ปั๊มลมลูกสูบ 15 แรงม้า ถัง 520 ลิตร SC-50/520 ราคาปกติ 132,310 บาท ราคาลดพิเศษ 101,000 บาท รายละเอียดสินค้า รุ่น SC-150/304, SC-150/520 และ SC-150/850 มอเตอร์ 15 แรงม้า กำลังไฟ 11 ...
Visitors: 60,219