รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI

รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ รุ่น Standard Headroom Type Hoist

มีขนาด 1 - 5 ตัน (เลือกไฟฟ้าได้ ขนาด 220 หรือ 380 โวลต์)

 

รอกสลิงไฟฟ้าHITACHI ELECTRIC ROPE HOIST ของฮิตาชิ 

รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ รุ่น Standard Headroom Type Hoist 

ของฮิตาชิ มีให้เลือกหลายแบบหลายขนาด ดังนี้

1 AM , 2 AM , 3 AM , 5 M , 1 AM-T , 2 AM - T , 3 AM - T , 5M-T , 1 HAM , 2 HAM , 3 HAM

 

#รอก #รอกสลิง #รอกสลิงไฟฟ้า #HITACHI #รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI #รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 091 119 3271 , 064 302 0645 Sales E-mail : info@eekmore.com Id line : @eekmore 


 • รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI.jpg,รอก.jpg,รอกสลิงไฟฟ้า.jpg,รอกไฟฟ้า.jpg,HITACHI.jpg,รอกสลิงฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงHITACHI.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าHItachi.jpg, รอกไฟฟ้าhitachi.jpg,HITACHIรอกสลิงไฟฟ้า.jpg,HITACHI Electric Rope Hoist.jpg
  รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI Electric Rope Hoist 1,000 Kg. Model : 1 AM รอกสลิงไฟฟ้า ฮิตาชิ 1,000 กิโลกรัม รุ่น : 1 AMไฟฟ้า 380 โวลต์ ราคาปกติ : 103,700 บาทราคาลดพิเศษ : 82,000 บาท รายละเอ...

 • รอก.jpg,รอกสลิงไฟฟ้า.jpg,รอกไฟฟ้า.jpg,HITACHI.jpg,รอกสลิงฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงHITACHI.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าHItachi.jpg, รอกไฟฟ้าhitachi.jpg,HITACHIรอกสลิงไฟฟ้า.jpg,HITACHI Electric Rope Hoist.jpg
  รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI Electric Rope Hoist 2,000 Kg. Model : 2 AM รอกสลิงไฟฟ้า ฮิตาชิ 2,000 กิโลกรัม รุ่น : 2 AMไฟฟ้า 380 โวลต์ ราคาปกติ : 131,200 บาทราคาลดพิเศษ : 104,000 บาท รายละ...

 • รอก.jpg,รอกสลิงไฟฟ้า.jpg,รอกไฟฟ้า.jpg,HITACHI.jpg,รอกสลิงฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงHITACHI.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าHItachi.jpg, รอกไฟฟ้าhitachi.jpg,HITACHIรอกสลิงไฟฟ้า.jpg,HITACHI Electric Rope Hoist.jpg
  รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI Electric Rope Hoist 3,000 Kg. Model : 3 AM รอกสลิงไฟฟ้า ฮิตาชิ 3,000 กิโลกรัม รุ่น : 3 AMไฟฟ้า 380 โวลต์ ราคาปกติ : 149,900 บาทราคาลดพิเศษ : 119,900 บาท รายละ...

 • รอก.jpg,รอกสลิงไฟฟ้า.jpg,รอกไฟฟ้า.jpg,HITACHI.jpg,รอกสลิงฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงHITACHI.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าHItachi.jpg, รอกไฟฟ้าhitachi.jpg,HITACHIรอกสลิงไฟฟ้า.jpg,HITACHI Electric Rope Hoist.jpg
  รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI Electric Rope Hoist 5,000 Kg. Model : 5 M รอกสลิงไฟฟ้า ฮิตาชิ 5,000 กิโลกรัม รุ่น : 5 Mไฟฟ้า 380 โวลต์ ราคาปกติ : 311,200 บาทราคาลดพิเศษ : 248,900 บาท รายละเอ...

 • รอก.jpg,รอกสลิงไฟฟ้า.jpg,รอกไฟฟ้า.jpg,HITACHI.jpg,รอกสลิงฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงHITACHI.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าHItachi.jpg, รอกไฟฟ้าhitachi.jpg,HITACHIรอกสลิงไฟฟ้า.jpg,HITACHI Electric Rope Hoist.jpg
  รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI Electric Rope Hoist 1,000 Kg. Model : 1 AM-T รอกสลิงไฟฟ้า ฮิตาชิ 1,000 กิโลกรัม รุ่น : 1 AM-Tไฟฟ้า 380 โวลต์ ราคาปกติ : 142,400 บาทราคาลดพิเศษ : 113,900 บาท ร...

 • รอก.jpg,รอกสลิงไฟฟ้า.jpg,รอกไฟฟ้า.jpg,HITACHI.jpg,รอกสลิงฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงHITACHI.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าHItachi.jpg, รอกไฟฟ้าhitachi.jpg,HITACHIรอกสลิงไฟฟ้า.jpg,HITACHI Electric Rope Hoist.jpg
  รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI Electric Rope Hoist 2,000 Kg. Model : 2 AM-T รอกสลิงไฟฟ้า ฮิตาชิ 2,000 กิโลกรัม รุ่น : 2 AM-Tไฟฟ้า 380 โวลต์ ราคาปกติ : 181,200 บาท ราคาลดพิเศษ : 144,900 บาท ...

 • รอก.jpg,รอกสลิงไฟฟ้า.jpg,รอกไฟฟ้า.jpg,HITACHI.jpg,รอกสลิงฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงHITACHI.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าHItachi.jpg, รอกไฟฟ้าhitachi.jpg,HITACHIรอกสลิงไฟฟ้า.jpg,HITACHI Electric Rope Hoist.jpg
  รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI Electric Rope Hoist 3,000 Kg. Model : 3 AM-T รอกสลิงไฟฟ้า ฮิตาชิ 3,000 กิโลกรัม รุ่น : 3 AM-Tไฟฟ้า 380 โวลต์ ราคาปกติ : 204,900 บาทราคาลดพิเศษ : 163,900 บาท ร...

 • รอก.jpg,รอกสลิงไฟฟ้า.jpg,รอกไฟฟ้า.jpg,HITACHI.jpg,รอกสลิงฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงHITACHI.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าHItachi.jpg, รอกไฟฟ้าhitachi.jpg,HITACHIรอกสลิงไฟฟ้า.jpg,HITACHI Electric Rope Hoist.jpg
  รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI Electric Rope Hoist 5,000 Kg. Model : 5 M-T รอกสลิงไฟฟ้า ฮิตาชิ 5,000 กิโลกรัม รุ่น : 5 M-Tไฟฟ้า 380 โวลต์ ราคาปกติ : 393,700 บาทราคาลดพิเศษ : 314,900 บาท ราย...

 • รอก.jpg,รอกสลิงไฟฟ้า.jpg,รอกไฟฟ้า.jpg,HITACHI.jpg,รอกสลิงฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงHITACHI.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าHItachi.jpg, รอกไฟฟ้าhitachi.jpg,HITACHIรอกสลิงไฟฟ้า.jpg,HITACHI Electric Rope Hoist.jpg
  รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI Electric Rope Hoist 1,000 Kg. Model : 1 HAM รอกสลิงไฟฟ้า ฮิตาชิ 1,000 กิโลกรัม รุ่น : 1 HAMไฟฟ้า 380 โวลต์ ราคาปกติ : 112,400 บาท ราคาลดพิเศษ : 89,900 บาท ราย...

 • รอก.jpg,รอกสลิงไฟฟ้า.jpg,รอกไฟฟ้า.jpg,HITACHI.jpg,รอกสลิงฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงHITACHI.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าHItachi.jpg, รอกไฟฟ้าhitachi.jpg,HITACHIรอกสลิงไฟฟ้า.jpg,HITACHI Electric Rope Hoist.jpg
  รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI Electric Rope Hoist 2,000 Kg. Model : 2 HAM รอกสลิงไฟฟ้า ฮิตาชิ 2,000 กิโลกรัม รุ่น : 2 HAMไฟฟ้า 380 โวลต์ ราคาปกติ : 128,700 บาทราคาลดพิเศษ : 102,900 บาท ราย...

 • รอก.jpg,รอกสลิงไฟฟ้า.jpg,รอกไฟฟ้า.jpg,HITACHI.jpg,รอกสลิงฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ.jpg,รอกสลิงHITACHI.jpg,รอกสลิงไฟฟ้าHItachi.jpg, รอกไฟฟ้าhitachi.jpg,HITACHIรอกสลิงไฟฟ้า.jpg,HITACHI Electric Rope Hoist.jpg
  รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI Electric Rope Hoist 3,000 Kg. Model : 3 HAM รอกสลิงไฟฟ้า ฮิตาชิ 3,000 กิโลกรัม รุ่น : 3 HAMไฟฟ้า 380 โวลต์ ราคาปกติ : 167,400 บาท ราคาลดพิเศษ : 133,900 บาท รา...
Visitors: 149,548