ถังพักลม (Air Tank Receiver)

ถังเก็บลม (Air Receiver Tank) 

ถังลมแรงดันสูง มีตั้งแต่ขนาด 600 - 2,000 ลิตร ถังรับอากาศเครื่องรับทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บอากาศอัดเพื่อให้แรงดันเอาต์พุตคงที่  ถังรับได้รับการตรวจสอบโดยกระบวนการ Hydrostatic ทดสอบแรงดันสูงสุด 16 บาร์ (ออกแบบแรงดันเอาต์พุต 10 บาร์)  ถังรับทำจาก SS400 พื้นผิวด้านในเคลือบด้วยอีพ๊อกซี่และสีรองพื้นออกไซด์แดงภายนอกเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน  ถังรับอากาศ VATA

แถมฟรี อุปกรณ์พร้อมใช้งาน

  • เกจ์วัดความดัน (Pressure gauge) 
  • วาล์วนิรภัย (Safety valve)
  • ชุดระบายน้ำอัตโนมัต (Auto drain )

 

ส่งฟรี กรุงเทพ-ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 064-302-0645 , 091-119-3271 Sales E-mail : info@eekmore.com  Id line : @eekmore 

จำหน่าย ถังลม AIR TANK RECEIVER ขนาดตั้งแต่ 600 - 2000 ลิตร
ส่งฟรีกรุงเทพ-ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง
แถมฟรี เกย์วัดควมดัน / วาว์ลนิรภัย / ชุดระบายน้ำใต้ถัง
จำหน่าย ถังลม AIR TANK RECEIVER ขนาดตั้งแต่ 600 - 2000 ลิตร
ส่งฟรีกรุงเทพ-ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง
แถมฟรี เกย์วัดควมดัน / วาว์ลนิรภัย / ชุดระบายน้ำใต้ถัง
จำหน่าย ถังลม AIR TANK RECEIVER ขนาดตั้งแต่ 600 - 2000 ลิตร
ส่งฟรีกรุงเทพ-ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง
แถมฟรี เกย์วัดควมดัน / วาว์ลนิรภัย / ชุดระบายน้ำใต้ถัง

Visitors: 115,963