ถังลม 600 ลิตร, 1000 ลิตร, 1500 ลิตร, 2000 ลิตร,

   

 

ลมอัด(Compressed Air)  เป็นต้นกำลังที่สำคัญอย่างหนึ่งในอุตสาหกรรมภาคการผลิต เนื่องจากลมอัดมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงทั้งรูปแบบของเครื่องจักรและการส่งถ่าย ในระบบลมอัด “ท่อและถังเก็บลมอัด” เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ในการส่งถ่ายลมอัดจากแหล่งกำเนิดคือปั้มลม (Compressor) ไปยังอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้งาน ซึ่งการเลือกขนาดของท่อและถังเก็บลมอัดที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้ลดการสูญเสียและมีความคุ้มค่าในการลงทุนที่สุด

    สำหรับโรงงานบางประเภท ลมอัดคือต้นกำลังที่สำคัญลมอัด (Compressed Air) เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกโรงงานหรือหน่วยการผลิต แต่จะใช้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสายการผลิตเหล่านั้นว่ามีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ลมอัดมากเพียงใด สำหรับบางโรงงานลมอัดก็ใช้น้อยสำหรับเครื่องจักรแค่ไม่กี่เครื่อง แต่สำหรับบางโรงงานหรือหน่วยการผลิต ลมอัดอาจเป็นพลังงานหลักที่ใช้ในการผลิต

    โดยเครื่องอัดลม (Air Compressor) จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการหมุนแกนมอเตอร์เพื่อขับเพลาเครื่องอัดลมและทำลมอัดที่แรงดันที่ต้องการไปเก็บไว้ในรูปของพลังงานศักย์ (Potential Energy) ในรูปของลมอัดที่มีแรงดัน (Compressed Air) จากนั้นก็ส่งต่อไปยังอุปกรณ์ทำงาน (Actuator) เช่น กระบอกลม หรือมอเตอร์ลมเพื่อเปลี่ยนเป็นแรงที่ใช้งานตามรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการต่อไป

 

Visitors: 31,654