ป้ายไฟฉุกเฉิน Emergency Light

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ตู้ระบบควบคุมไฟฟ้าและเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่ชนิดแห้งตะกั่วกรดแบบปิด มิดชิด รวมถึงแบตเตอรี่ชนิด นิกเกิล-เมทัลไฮไดร์ด ซึ่งอยู่ภายใต้ยี่ห้อ " ซันนี่ " ผลิตภัณฑ์โคมไฟฉุกเฉินยี่ห้อ " ซันนี่ " มีจำหน่ายในท้องตลาดมายาวนานกว่า 45 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราได้จำหน่ายไปสู่ตลาด ทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เช่น ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป ร้านค้ากลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า ศูนย์กระจายสินค้า กลุ่มโมเดิร์นเทรด และรวมถึงบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ผลิตภัณฑ์ของซันนี่ ได้ผ่านการทดสอบและการรับรองมาตรฐาน โดยสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ ได้เป็นผู้ขายรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1102-2538 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2538 และได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2542 จนถึงปัจจุบันและมีการปรับปรุงพัฒนา สินค้าอย่างต่อเนื่อง จนได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551 บริษัทเราไม่เพียงแต่ทำการปรับปรุง พัฒนา ผลิตภัณฑ์ แต่ยังรวมถึงการพัฒนาด้านกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)  สินค้าหลากหลายรุ่น อาทิ เช่น 

 - ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น MCU Sreies

 - ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น MCU-R Sreies

 - ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น MCU-Dimmer Sreies

 - ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น CU-CD Sreies

 - ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น NAU Sreies

 - ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น SN 6V Sreies

 

#หลอดไฟฉุกเฉิน #ไฟฉุกเฉิน #ป้ายทางออกฉุกเฉิน #ป้ายไฟฉุกเฉิน #Emergency Light #ไฟฉุกเฉินSunny

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 091 119 3271 , 064 302 0645 Sales  E-mail : info@eekmore.com Id line : @eekmore

Visitors: 173,118