ป้ายบอกทางฉุกเฉิน SUNNY รุ่น Standard LED Exit Sign Light

คุณสมบัติ

สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างตลอดช่วงระยะเวลาระบบไฟฟ้าปกติและไฟฟ้าดับ

แรงดันไฟเข้าเครื่อง : ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ท 50 เอิร์ท +/-10%

หลอดไฟ : LED ชนิด SMD low Power High Lumen ใช้เทคโนโลยี่ SMT (Surface Mount Technology)

ให้แสงสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาการสำรองไฟ และ แสงสว่างเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.2430-2552, วสท. 2004-54

แผ่นป้าย : ชนิดอะคริลิคขาวนมและอะคริลิคนำแสง (ESD TYPE) มีคุณสมบัติในการกระจายแสงให้แสงสว่าง

ที่สม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่นและยังมีคุณสมบัติการกระจายแสงคงที่ทั่วทั้งแผ่นเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้ว

แบตเตอรี่ : แบตเตอรี่ชนิด นิกเกิล เมทัลไฮไดร์ด (Nickel Metal hydride) หรือแบตเตอรี่แห้งชนิด SLA

ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน ISO9001, ISO14001, UL, CE

ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ : ควบคุมการชาร์จด้วย Automatic solid state system แบบแรงดันคงที่และ

จำกัดกระแสไฟฟ้า (Constant voltage and Limit current)

ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ : 10-15ชั่วโมง

ระบบป้องกัน : 

• ป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (High voltage charger) ที่เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่เกิดการบวม

• วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟ้า (Low voltage cut-off) ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น

• ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านไฟเข้าเครื่อง

• ฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรทางด้านการชาร์จและโหลด

ระบบทดสอบ : สวิทช์ Test ทดสอบความพร้อมของตัวเครื่อง

การแสดงผล :

• LED AC แสดงไฟ 220 โวลท์ เข้าตัวเครื่อง

• LED Charge แสดงสถานะกำลังชาร์จแบตเตอรี่

• LED Full แสดงสถานะแบตเตอรี่ชาร์จเต็ม

ตัวถัง : ผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1.0 มิลลิเมตร พ่นและเคลือบด้วยระบบ Epoxy

powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี

อุปกรณ์เพิ่มเติม : ชุดทดสอบโคมไฟฟ้าฉุกเฉินแบบไร้สายด้วยรีโมทอินฟาเรด

การยึดติดตั้ง : ติดผนังหรือติดลอย

Visitors: 31,644