ไฟฉุกเฉิน SUNNY

 

จำหน่ายเครื่องโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ตู้ระบบควบคุมไฟฟ้าและเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่ชนิดแห้งตะกั่วกรดแบบปิดมิดชิด รวมถึงแบตเตอรี่ชนิด นิเกิล-เมทัลไฮดราย ซึ่งอยู่ภายใต้ยี่ห้อ ซันนี่มีจำหน่ายในท้องตลาดมายาวนานกว่า 45 ปี 

ผลิตภัณฑ์ของซันนี่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และได้เป็นผู้ขายรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับ มาตรฐานอุตสาหกรม มอก.1102-2538


 • ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น MCU Series.png
  คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน :จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟฟ้าดับแรงดันไฟเข้าเครื่อง :ไฟฟ้ากระแสสลับ 220โวล์ท 50เอิร์ท +/-10%ระบบควบคุม :ไมโครคอลโทรลเลอร์ ยูนิท ขนาด 8บิท (Micro co...

 • ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น NAU serirs.png
  คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟฟ้าดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง : ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ท 50เอิร์ท +/-10% หลอดไฟ : LED ชนิด SMD ใช้เทคโนโลยี่ SMT (Surface M...

 • ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น SN 6V Series.jpg
  คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟฟ้าดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง : ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ท 50เอิร์ท +/-10% หลอดไฟ : LED ชนิด SMD ใช้เทคโนโลยี่ SMT (Surface M...

 • ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น NAU Rainbow series.png
  คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟฟ้าดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง : ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ท 50เอิร์ท +/-10% หลอดไฟ : LED ชนิด SMD ใช้เทคโนโลยี่ SMT (Surface M...

 • ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น SN 12 V serirs.png
  คุณสมบัติ • รองรับหลอดไฟ LED 12V กำลังวัตต์สูงสุด 60วัตต์ • ให้แสงสว่างคงที่และยาวนานมากกว่า 2ชั่วโมง • สวิทช์แบบแยกอิสระ สามารถควบคุมการเปิด/ปิดหลอดไฟ ตามความต้องการใช้งาน • ตัวเค...

 • ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น CCU serire.png
  คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟฟ้าดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง : ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ท 50 เอิร์ท +/-10% หลอดไฟ : จ่ายหลอดไฟ LED หรือ หลอดไฟ Halogen ที่ใช...


Visitors: 32,713