แผ่นกาวดักแมลง


 • 386.jpg
  แผ่นกาวดักแมลง 11.5 x 42 cm เป็นแผ่นกาวสำหรับซึ่งใช้แผ่นกาวเป็นตัวกำจัดแมลงที่บินเข้าไปในเครื่องเนื้อกาวที่ใช้เป็น Food Grade มีลักษณะเหนียว ไม่แห้ง มีอายุการใช้งาน 3 เดือนหลังจา...

 • 386.jpg
  แผ่นกาวดักแมลง 14 x 56 cm เป็นแผ่นกาวสำหรับเครื่องไฟดักแมลงรุ่นกาวซึ่งใช้แผ่นกาวเป็นตัวกำจัดแมลงที่บินเข้าไปในเครื่อง เนื้อกาวที่ใช้เป็น Food Grade มีลักษณะเหนียว ไม่แห้ง มีอายุก...

 • 837.jpg
  แผ่นกาวดักแมลง 24 x 47 cm เป็นแผ่นกาวสำหรับเครื่องไฟดักแมลงรุ่นกาวซึ่งใช้แผ่นกาวเป็นตัวกำจัดแมลงที่บินเข้าไปในเครื่อง เนื้อกาวที่ใช้เป็น Food Grade มีลักษณะเหนียว ไม่แห้ง มีอายุกา...

 • 837.jpg
  แผ่นกาวดักแมลง 31.5 x 39 cm เป็นแผ่นกาวสำหรับเครื่องไฟดักแมลงรุ่นกาวซึ่งใช้แผ่นกาวเป็นตัวกำจัดแมลงที่บินเข้าไปในเครื่อง เนื้อกาวที่ใช้เป็น Food Grade มีลักษณะเหนียว ไม่แห้ง มีอาย...

 • 837.jpg
  แผ่นกาวดักแมลง 31.5 x 54 cm เป็นแผ่นกาวสำหรับเครื่องไฟดักแมลงรุ่นกาวซึ่งใช้แผ่นกาวเป็นตัวกำจัดแมลงที่บินเข้าไปในเครื่อง เนื้อกาวที่ใช้เป็น Food Grade มีลักษณะเหนียว ไม่แห้ง มีอายุ...
Visitors: 32,707