แผ่นกาวดักแมลง

แผ่นกาวดักแมลง (Glue Board) ใช้สำหรับ เครื่องดักแมลง แบบแผ่นกาว ซึ่งใช้แผ่นกาวเป็นตัวกำจัดแมลงที่บินเข้าไปภายในเครื่อง เนื้อกาวที่ใช้เป็น Food Grade มีลักษณะเหนียว ไม่แห้ง มีอายุการใช้งาน 3 เดือนหลังจากลอกกระดาษด้านหน้าออกหรือจนกว่าแมลงจะเต็มแผ่น

 

แผ่นกาวดักแมลง (Glue Board) ทำจากกระดาษแข็งเคลือบ PVC พร้อมตาราง เพื่อง่ายต่อการตรวจนับแมลง เนื้อกาวมีความเหนียวด้วยส่วนผสมพิเศษ จึงทำให้กาวไม่เยิ้ม แผ่นกาวดักแมลงมีหลากหลายขนาด ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องไฟดักแมลงที่ทางลูกค้าใช้งานอยู่ แผ่นกาวของทางบริษัท เอสซี ทรีโอ มี MSDS รับรอง สามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย  

 

 

 แผ่นกาวขนาดมาตรฐานที่เราจำหน่าย คือ

·         แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 11.5 x 42 cm สำหรับเครื่องดักแมลง รุ่น Franklin 215G

·         แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 12 x 56 cm สำหรับเครื่องดักแมลง รุ่น Franklin 220GB, 240G, 240G/S

·         แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 12 x 57 cm สำหรับเครื่องดักแมลง รุ่น Franklin 220GB, 240G, 240G/S

·         แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 14 x 56 cm สำหรับเครื่องดักแมลง รุ่น Franklin 220GB, 240G, 240G/S

·         แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 14 x 57 cm สำหรับเครื่องดักแมลง รุ่น Franklin 220GB, 240G, 240G/S

·         แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 24 x 47 cm สำหรับเครื่องดักแมลง รุ่น Franklin 220GB, 240G, 240G/S

·         แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 31.5 x 39 cm สำหรับเครื่องดักแมลง รุ่น Franklin 215GSN

·         แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 31.5 x 54 cm สำหรับเครื่องดักแมลง รุ่น Franklin 220GSN

·         แผ่นกาวดักแมลง ขนาด 28 x 39 cm สำหรับเครื่องดักแมลง รุ่น Franklin 315GSN


 • 386.jpg
  แผ่นกาวดักแมลง 11.5 x 42 cm เป็นแผ่นกาวสำหรับซึ่งใช้แผ่นกาวเป็นตัวกำจัดแมลงที่บินเข้าไปในเครื่องเนื้อกาวที่ใช้เป็น Food Grade มีลักษณะเหนียว ไม่แห้ง มีอายุการใช้งาน 3 เดือนหลังจา...

 • 386.jpg
  แผ่นกาวดักแมลง 14 x 56 cm เป็นแผ่นกาวสำหรับเครื่องไฟดักแมลงรุ่นกาวซึ่งใช้แผ่นกาวเป็นตัวกำจัดแมลงที่บินเข้าไปในเครื่อง เนื้อกาวที่ใช้เป็น Food Grade มีลักษณะเหนียว ไม่แห้ง มีอายุก...

 • 837.jpg
  แผ่นกาวดักแมลง 24 x 47 cm เป็นแผ่นกาวสำหรับเครื่องไฟดักแมลงรุ่นกาวซึ่งใช้แผ่นกาวเป็นตัวกำจัดแมลงที่บินเข้าไปในเครื่อง เนื้อกาวที่ใช้เป็น Food Grade มีลักษณะเหนียว ไม่แห้ง มีอายุกา...

 • 837.jpg
  แผ่นกาวดักแมลง 31.5 x 39 cm เป็นแผ่นกาวสำหรับเครื่องไฟดักแมลงรุ่นกาวซึ่งใช้แผ่นกาวเป็นตัวกำจัดแมลงที่บินเข้าไปในเครื่อง เนื้อกาวที่ใช้เป็น Food Grade มีลักษณะเหนียว ไม่แห้ง มีอาย...

 • 837.jpg
  แผ่นกาวดักแมลง 31.5 x 54 cm เป็นแผ่นกาวสำหรับเครื่องไฟดักแมลงรุ่นกาวซึ่งใช้แผ่นกาวเป็นตัวกำจัดแมลงที่บินเข้าไปในเครื่อง เนื้อกาวที่ใช้เป็น Food Grade มีลักษณะเหนียว ไม่แห้ง มีอายุ...
Visitors: 25,905