เครื่องไฟดักแมลง รุ่นแผ่นกาว

เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว

 • เครื่องไฟดักแมลง รุ่น KDC 220 GBC ( 20 wat)
  0.00 ฿
 • เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่น KDC 220 GB/S ( 20 wat)
  0.00 ฿
 • เครื่องไฟดักแมลง รุ่น KDC 220 GB ( 20 wat )
  0.00 ฿
 • เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่น KDC 215 GB/S ( 15 wat)
  0.00 ฿
 • เครื่องไฟดักแมลง รุ่น KDC 215 GBC ( 15 wat )
  0.00 ฿

 • เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่น KDC 215 GB.jpg
  เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่น KDC 215 GB ( 15 wat) เครื่องได้รับการออกแบบมาสำหรับจำกัดแมลงบินชนิดต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบการล่อแมลงด้วยแสง จากหลอดไฟ UV-A ที่มีความยาวคลื่...

 • เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่น KDC 215 GB/S ( 15 wat) .jpg
  เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่นKDC 215 GB/S( 15 wat) เครื่องได้รับการออกแบบมาสำหรับจำกัดแมลงบินชนิดต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบการล่อแมลงด้วยแสง จากหลอดไฟUV-Aที่มีความยาวคลื่น3...

 • เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่น KDC 220 GB.jpg
  เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่น KDC 220 GB ( 20 wat) เครื่องได้รับการออกแบบมาสำหรับจำกัดแมลงบินชนิดต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบการล่อแมลงด้วยแสง จากหลอดไฟ UV-A ที่มีความยาวคลื่...

 • เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่น KDC 220 GB/S.jpg
  เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่น KDC 220 GB/S ( 20 wat) ( ฝาหน้าสเตนเลส ) เครื่องได้รับการออกแบบมาสำหรับจำกัดแมลงบินชนิดต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบการล่อแมลงด้วยแสง จากหลอดไฟ U...

 • เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่น KDC 220 GBC ( 20 wat).jpg
  เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่นKDC 220 GBC( 20 wat) เครื่องได้รับการออกแบบมาสำหรับจำกัดแมลงบินชนิดต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบการล่อแมลงด้วยแสง จากหลอดไฟUV-Aที่มีความยาวคลื่น36...

Visitors: 32,710